Jobbcase Amnesty
Jobbcase Amnesty

Jobbcase Amnesty

Jobbcase Amnesty

Det er stadig flere arbeidsgivere som benytter seg av såkalte case-oppgaver i forbindelse med rekruttering. Hvordan en løser en slik case, har vist seg å gi en god indikator på hvorvidt det vil bli en vellykket ansettelse for begge parter. For å øve oss til vi kommer i en slik situasjon, har vi i dette kurset (digital markedsføring) fått i oppgave å utføre en case for et hypotetisk jobbintervju til stillingen som markedsføringsspesialist i Amnesty International Norge. 

For å svare best mulig på dette caset vil jeg bruke det vi har lært i dette kurset, samt praktisk erfaring fra sertifiseringer. I tillegg har jeg hentet informasjon fra Amnesty sine sosiale kanaler og nettsted. Caset er delt inn i henholdsvis tre deler;

  1. Amnesty og digitale kanaler
  2. Måling og analyse av trafikk
  3. Organisk søk og SEO
Amnesty og digitale kanaler

Etter litt research kan en se at Amnesty er aktive på flere ulike sosiale kanaler. De kanalene som ser ut til å være mest i bruk er henholdsvis Instagram og Facebook. Kanalene blir hovedsakelig brukt til å spre viktig informasjon om dems saker, samt skape engasjement gjennom å oppfordre følgere til å dele, like og kommentere ulike innlegg. Måten amnesty jobber på er blant annet ved å aksjonere og få folk til å underskrive på appeller. For å få flest mulig til å rette søkelyset mot ulike saker, er de avhengige av engasjement. 

For å formidle budskapet sitt, bruker Amnesty historier som er basert på sanne hendelser. Gode historier er en sterk driver for videre deling i sosiale medier, spesielt også en kombinasjon av historiefortelling, bilder og gode kilder. På denne måten klarer de å rette søkelyset mot alvorlige hendelser som skjer rundt om i verden, på en troverdig og virkelighetsnær måte- som skaper et engasjement til å ville bidra.

Historiefortellingen utgjør starten på kundereisen til Amnesty- og det er her folks engasjement og/eller ønske om å bidra starter. For å nå målene de jobber mot, er de avhengig av donasjoner direkte til dem, og ikke til lignende organisasjoner. Hos Amnesty kan man velge å enten donere et engangsbeløp, eller bli en månedlig giver, noe jeg personlig tror er en konkurransefordel. For mange oppleves det skummelt å binde seg til noe, så det at de tilbyr en mulighet for å bidra uten å måtte binde seg, er helt klart en fordel. 

Amnesty er flinke til å holde seg oppdatert på hva som skjer i verden- noe de også er flinke til å formidle i dems digitale kanaler. Eksempelvis skapte det enormt engasjement verden over da de i stor grad dekket saken rundt George Floyd.  

Amnesty er flinke til å benytte seg av sosiale kanaler til å belyse viktige saker, samt skape engasjement. Likevel savner jeg å se både tall for antall donasjoner og utvikling og resultat for de ulike sakene. Jeg tror det ville bidratt til ytterligere engasjement dersom det kom tydelig frem hva folks donasjoner faktisk har bidratt til å utrette.  

Måling og analyse av trafikk

Amnesty jobber som sagt med det formål om å spre viktig informasjon, samt skape engasjement rundt ulike saker. I dette arbeidet benytter de ulike markedsføringstiltak. For å analysere hvilke markedsføringstiltak som fungerer og ikke, vil det være lurt å benytte seg av Google Analytics. 

Google Analytics er en gratistjeneste fra Google som generer detaljert statistikk om besøkende til en nettside. Amnesty kan bruke slik statistikk til å identifisere hvilke landingssider som er mest besøkt, for så å tilpasse innhold deretter. Annen relevant statistikk for Amnesty er hvilke sosiale medier som gir dem mest trafikk, samt hvilke poster/annonser som førte til lavt/høyt engasjement. Tilgang på slik informasjon er gull verdt i arbeidet med å skape innhold med formål om å skape mest mulig engasjement.  

Ettersom Amnesty er en medlemsstyrt organisasjon, uten noen form for statlig støtte er de avhengig av donasjoner for å nå målene sine. Statistikk rundt hvem (antall, alder, kjønn, lokasjon) som eksempelvis har klikket på “støtt oss” knappen kan gi en indikator på hvordan de bør justere markedsføringstiltakene. 

Organisk søk og SEO

Det blir bare mer og mer vanlig å bruke søkemonitorer som Google til å eksempelvis søke seg frem til svar. I følge Nettpilot er Google faktisk den primære kilden til trafikk på nettet. De store søkemotorene er dermed en av de viktigste konkurransearenaene for de aller fleste bedrifter. Kundereisen starter gjerne med et Googlesøk, og med data som viser at søkeordet som inntar førsteplassen i Googles organiske resultat i gjennomsnitt mottar ca 3-5 ganger så mange klikk som femteplassen er det ingen tvil om at det lønner seg å rangere høyt. For at både potensielle- og tidligere kunder skal finne Amnesty på Google, er det derfor ekstremt viktig at de er synlige. Havner de langt ned på resultatsiden på relevante søkeord, kan de potensielt miste mange kunder. 

Når man søker på “Amnesty” i Googles søkemotor, rangerer nettsiden dems øverst i søkeresultatet. Under dukker det også opp ulike artikler om hvem de er, hva de jobber med og hvordan man bli medlem eller kan engasjere seg. 

For at de skal være mest mulig synlig på Google, holder det ikke å kun rangere høyt på søkeordet “amnesty”.  Det vil også være nødvendig å rangere høyt på andre søkeord som på en eller annen måte kan knyttes til Amnesty og dems arbeid. Søkeord som “menneskerettigheter”, “likeverd”, “George Floyd” og “Gaza” vil derfor være svært relevante å rangere høyt på. Et søk på «menneskerettigheter» viser at Amnesty rangerer på plass nummer 6- etter FN, SNL, regjeringen og wikipedia. Mest sannsynlig vil det være nærmest umulig å rangere høyere enn FN, men en andreplass bør være fullt mulig. 

For å rangere høyt på Google er man nødt til å aktivt arbeide med søkemotoroptimalisering (SEO). Det finnes mange tips til hvordan man kan øke synligheten i organisk søk. Under har jeg listet opp noen skrivetips som potensielt kan gi en positiv effekt på synligheten til Amnesty i organisk søk. (Tipsene er inspirert fra Synlighet sitt innlegg “SEO-tips: Søkemotorvennlig skriving”). 

  1. Få innsikt i hvilke søkeord og fraser besøkende bruker for å finne din nettside.
  2. Bruk relevante søkeord i overskrifter
  3. Bruk relevante søkeord i teksten der det er naturlig.
  4. Skriv korte oversiktlige tekster på 250-400 ord. Skriv om ett emne per artikkel.
  5. Bruk synonymer til søkeord.
  6. Bruk søkeord i lenketekst. Det vil si at når du lenker til en annen side på nettstedet ditt bør du gjøre det på denne måten: Hvorfor samarbeide med Amnesty?. I stedet for “les mer” eller “klikk her”.
  7. Benytt SEO-verktøy. Eksempelvis Google Search Console eller Google Ads Keyword Planner.  

Dersom Amnesty jobber aktivt med søkeordsanalyse, samt tar i bruk ulike verktøy vil de mest sannsynlig se at de på flere søkeord vil havne høyt opp på Googles resultatside. Potensielt vil dette bidra til flere donasjoner og større engasjement.

-Lina Kristine

Kilder

Amnesty. 2021. “Om amnesty”. Hentet fra: https://amnesty.no/om-amnesty 

Synlighet. “7 enkle SEO-tips: Søkemotorvennlig skriving”. Hentet fra: https://synlighet.no/blogg/7-enkle-tips-sokemotorvennlig-skriving/ 

Nettpilot. “Hvordan bli synlig på Google”. Hentet fra: https://www.nettpilot.no/seo/bli-synlig-paa-google/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.