Lansering av nettbutikk på kun fire uker!
Lansering av nettbutikk på kun fire uker!

Lansering av nettbutikk på kun fire uker!

Refleksjonsnotat- hvordan lanserte vi nettbutikk på kun fire uker?

Tiden fra vi akkurat hadde levert eksamen i sosial kommunikasjon, og ble introdusert for emnet E-varehandel, til vi nå sitter å reflekterer over det vi har lært og erfart de siste ukene har gått utrolig fort. På kun få uker har vi laget egen nettbutikk, spilt inn lanseringsvideo, lært å bruke ulike analyseverktøy, tatt sertifiseringer innen Google, Facebook og LinkedIn og samtidig jevnlig publisert blogginnlegg. På toppen av det hele har corona-pandemien ført til at vi har måttet finne nye digitale måter å samarbeide på. Jeg kan trygt si at læringskurven har vært bratt!

Selve eksamensoppgaven i dette emnet var å sette opp en velfungerende nettbutikk med lanseringsstrategi og et refleksjonsnotat over prosessen. Dette var en gruppeeksamen, der gruppen min bestod av meg og fire andre. Jeg skal nå ta deg gjennom, steg for steg hvordan nettsiden ble til.

Startprosess og idemyldring

Da vi satte i gang med prosjektet startet vi med et par zoom møter der vi idemyldret hva vi skulle selge på nettbutikken vi skulle lage i ukene fremover. Vi var innom flere ideer, deriblant å lage egenkomponert brettspill, dropshipping og print on demand. En i gruppen kjenner El Papi og fikk vite at han ønsket å selge merchandise i form av t-skjorter og munnbind, men at de ikke hadde noen velfungerende nettbutikk enda. Vi så på dette som en perfekt mulighet til å skaffe oss erfaring og kunnskap rundt det å jobbe med en fysisk kunde, og ble dermed veldig glade når han sa vi kunne få lage den. 

OKRs

En del av oppgaven var også å sette opp OKR- Objective, Key Results, som vi skulle rapportere hver uke. Dette hjalp oss med å prioritere hva som var viktig, samt å holde stø kurs mot målene vi ønsket å nå. Det aller viktigste for oss var at kunden skulle være fornøyd, ettersom nettsiden står i hans navn, og er med på å representere han som merkevare utad. 

Her er våre OKRs
Valg av plattform 

Valget av plattform falt veldig raskt på Shopify, da en av oss allerede hadde noe erfaring med denne plattformen fra før. Blant annet visste vi at de var gode på funksjonalitet og brukervennlighet, noe som var avgjørende for oss.

Vi kom raskt i gang med utformingen av nettbutikken, og det tok ikke lang tid før vi hadde noe som lignet en nettbutikk. Ettersom vi ikke lagde nettbutikk for oss selv, men for en kunde, ble vi nødt til å hele tiden ha åpen dialog med den andre part, angående design, farger, fonter, bilder, plasseringer og innhold. For oss var det viktig at kunden hele tiden skulle være fornøyd, og at de skulle få det slik de ønsket. Dette resulterte i mye prøving og feiling av ulike funksjoner i Shopify, samt litt koding. Det å ha en kunde som hele tiden stilte krav til oss gjorde at læringskurven ble desto brattere. 

Da vi kom i kontakt med El Papi hadde de allerede et eksisterende domene, som de ønsket å få koblet opp til den nye nettbutikken i Shopify. For fem nybegynnere førte dette til mye prøving og feiling, samt mye prat med kundeservice, men tilslutt fikk vi flyttet domenet. 

Opprette nettbutikk 

Det er mange punkter som skal sjekkes av før man har en velfungerende nettbutikk. Det måtte blant annet implementeres betalingsløsning, fraktordning og legges til rette for utsending av nyhetsbrev. 

Da vi skulle implementere betalingsløsning vurderte vi først Vipps og Klarna, da disse er kjent for mange som trygge og enkle betalingsløsninger. Etter å ha gjort litt research fant vi ut at disse betalingsløsningene hadde ganske høye gebyrer. Stripe er en annen betalingsløsning som tilbyr kunder å betale med Visa, Mastercard, Apple Pay og Amex, men med lavere gebyrer enn Vipps og Klarna. Stripe ble derfor løsningen. 

Når det kom til fraktløsning falt valget raskt på QuickShip, da en av personene på gruppen allerede var kjent med tjenesten. Etter å ha kontaktet QuickShip, samt lagt frem prosjektet og kundens ønsker via et zoom-møte, ble løsningen implementert i nettbutikken. Ettersom kunden våres ikke bare har fans i Norge, ordnet vi en fraktavtale som inkluderte både inn- og utenlands sendinger. I tillegg konverterte vi valuta fra NOK til SEK og EUR, samt la inn en oversettelse av nettsiden til Engelsk via Trancy.io. 

Det mest vesentlige var nå på plass, men vi hadde fortsatt ikke noen måte å sende ut nyhetsbrev til abonnenter. En av gruppemedlemmene hadde kjennskap til MailChimp, så valget falt dermed naturlig på denne løsningen. Etter å ha koblet mailchimp til Shopify var det klart for å opprette nyhetsbrev. Innholdet i nyhetsbrevet ble til i tett samarbeid med kunden.

Da vi designet nettbutikken hadde vi kontinuerlig dialog med kunden der vi lagde utkast, også kom de med eventuelle forslag til endringer og forbedringer. Dette var utrolig lærerikt, og vi ble hele tiden utfordret til å prøve verktøy og funksjoner vi mest sannsynlig ellers ikke hadde kommet til å prøvd. Google har virkelig vært en god venn og lærer i denne prosessen. 

Markedsføring

Når det kom til hvordan vi skulle markedsføre oss, så ble dette også et tett samarbeid med kunden. For å få mest mulig ut av markedsføringen, ønsket vi å danne oss et bilde av målgruppen dems. Vi fikk derfor tilgang til instagramprofilen dems som ga oss mye nyttig statistikk. Vi fant blant annet ut at det var en overvekt av gutter i alderen 18-24 som engasjerte seg i innleggene. 

Kunden hadde allerede en stor følgerbase, hvorav de fleste var å finne på Instagram og TikTok. Det mest kostnadseffektive ble derfor å benytte seg av kundens egne profiler i sosiale medier til markedsføring. For at markedsføringen skulle stå i stil med kundens image, ønsket han selv å skape markedsføringscontent til Instagram og TikTok. Vi utarbeidet derfor en plan til kunden som inneholdt hvilke type innhold som skulle publiseres til ulike tider før lansering.  

Slik så markedsføringsplanen ut
Lansering

I henhold til lanseringsstrategien publiserte kunden markedsføringsinnhold på Instagram i forkant av lanseringsdagen. Ved å melde seg på nyhetsbrev ble kunden lovet tidlig tilgang til nettbutikken ved lansering. To timer før nettbutikken offisielt åpnet fikk alle som hadde meldt seg på nyhetsbrevet en mail med passord til nettbutikken. Under lansering var vi fem spente personer som satt å fulgte med på trafikken, både i Shopifys analysefunksjon og Google Analytics. 

Konklusjon

Nettbutikken er i dag et resultat av hardt arbeid, en del frustrasjon, utallige mestringsopplevelser og mye prøving og feiling. Vi er alle enige om at det å ha jobbet med en kunde, både har vært krevende og utrolig lærerikt. Det er surrealistisk å tenke på at for bare noen uker siden, var vi fem studenter med null kunnskap om hvordan man lager en nettbutikk og i dag sitter vi med en velfungerende nettbutikk. 

En skal ikke ta for gitt, at det å jobbe sammen som gruppe bare er enkelt, spesielt i en tid der en helst skal unngå for mye fysisk kontakt. Likevel føler jeg at gruppen har klart å samarbeide og kommunisere godt. Vi har benyttet oss flittig av zoom, i tillegg til noen samlinger på biblioteket.  Oppgaver har blitt fordelt, og det har vært spillerom til å bruke de ferdighetene man har fra før, samt rom for å prøve og feile. Alt i alt har jeg lært utrolig mye, som jeg er sikker på at jeg vil få bruk for ved en senere anledning.

-Lina Kristine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.