OKR- oppskriften på suksess?
OKR- oppskriften på suksess?

OKR- oppskriften på suksess?

OKR- oppskriften på suksess?

Hva er det som skiller de bedriftene som lykkes fra de som ikke gjør det? Dette er et omfattende og komplekst spørsmål, der det gjerne ikke er ett enkelt svar. Likevel har man sett at bedrifter som ikke lykkes, gjerne har satt seg mål som ikke gjennomføres. Dette kan skyldes uoppnåelige mål, dårlig kommunikasjon rundt bedriftens mål og lite motivasjon, engasjement og deltakelse blant ansatte. I dette innlegget skal jeg ta for meg et system som kan hjelpe bedrifter med å sette høye mål, sikre tydelighet, høyt engasjement og økt gjennomføringskraft. Dette systemet kalles for OKR, (Objective, key results) og blir blant annet brukt av suksessrike bedrifter som Google, Netflix, Facebook og Amazon.  

Hva er egentlig OKR?

OKR står for Objective & Key Results, og er et styringssett som binder målene til selskapet, teamet og medarbeiderne sammen for å omsette strategi i målbare resultater. Enda enklere kan man si at OKR er et styringssett som brukes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og samtidig holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Ved at mål tilgjengeliggjøres på tvers av avdelinger bidrar OKR til å forbedre internkommunikasjonen i selskapet.

OKR handler om å svare på to grunnleggende spørsmål som må svares på i alle ledd i organisasjonen i hvert kvartal. 

 • Objective: hva ønsker du å oppnå?   
 • Key results: hvordan har du tenkt å komme deg dit?

Objective handler om hva det er man ønsker å oppnå, mens key results er hvordan man har tenkt å komme seg dit. Ved å svare på disse spørsmålene ved hvert kvartal, vil man pushe frem de viktigste prioriteringene, og dermed skape riktig fokus i bedriften.

Ta gjerne en titt på denne videoen, som forklarer det mest vesentlige ved OKR på under to minutter. http://https://www.youtube.com/watch?v=hI_tEIpCzyE

Hvordan lage gode objectives?

For å lykkes er det viktig med gode objectives. En god objektive er i følge Karl Philip Lund en kort, inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå. Det er særlig tre faktorer som er viktig å tenke på når man skal lage objectives. En god objective bør være:

 • Kvalitativ og inspirerende
  Dette handler om å lage en ambisjon som er inspirerende og gir mening både for deg og ditt team, som vil gi alle en følelse av fremdrift.

 • Tidsbestemt
  For at en ambisjonen skal være god, bør den være mulig å gjennomføre i løpet av en valgt periode.

 • Gjennomførbart uten å være avhengig av andre
  Det mest ideelle er å unngå situasjoner der man er avhengig av andre for å gjennomføre ambisjonen. Eksempelvis er det uheldig om man kan legge skylden på andre for å ikke ha lykkes med egne mål. En god ambisjon kan nås til tross for at andre team i bedriften ikke når sine. 
Hvordan lage gode key results?

Når man har utarbeidet gode objectives, er det på tide å finne ut hvordan man skal nå målene. Key results er delmål man setter for å nå målet. Gode key results er korte og presise i tillegg til at det ikke bør være fler enn 3-5 per objective. For å sikre gode key results bør man benytte SMART-mål prinsippet slik at målene blir spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidsbestemte.

illustrasjon objectives & key results
Hentet fra dreamstime.com


Ved å benytte seg av OKR vil man få en oversikt over de viktigste målene i bedriften. Dette vil gjøre teamene mer sammenkjørte, samtidig som de kan følge med på hvor de ligger an i forhold til målene. Kristian Berger har skrevet en artikkel på Sprint.no der han tar for seg noen hovedprinsipper i OKR som jeg synes gir en god forklaring på hva som er så spesielt med OKR målstyring.

Hovedprinsippene i OKR
 • Hårete mål- Målsetningene til organisasjonen skal være ambisiøse og utfordrende for alle i organisasjonen. Det vil si at dersom man har en måloppnåelse på 100% av målsetningene, er målsetningene for enkle. Ideelt sett bør gjennomsnittlig måloppnåelse ligge på 60-70%. Da unngår man komfortabelt lave mål, som i liten grad driver selskapet videre.

 • Enkelhet- OKR´s skal være enkle å forstå for alle i bedriften. Det vil si at hvert team eller avdeling i bedriften skal være i stand til å forstå selskapets mål og prioriteringer, i tillegg til hvordan alle kan bidra. Tar man i bruk OKR kan man redusere tiden brukt på setting av mål fra måneder til dager. Dette frigjør tid og krefter som kan brukes på å nå målene i stedet for å sette dem.

 • Agile mål- Et annet kjennetegn ved OKR som styringssett er hyppige sykluser for endring/oppdatering av målsetninger. Organisasjoner som benytter dette styringssettet vil dermed være bedre i stand til å raskt tilpasse seg og reagere på endringer, øke innovasjonstakten og redusere risiko og sløsing sammenlignet med organisasjoner som ikke har integrert OKR i bedriften.

 • Toveis målsettingsprosess- Målsettingsprosessen i et OKR system kjennetegnes av bottom-up og top-down samtidig. Det vil si at alle i bedriften samkjører sine OKR, både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. De ansatte får dermed en bedre forståelse av selskapets strategi og mål, noe som igjen bidrar til økt engasjement.

 • Transparens- Alle OKR´s som er satt i organisasjonen, uansett nivå gjøres tilgjengelig på en plattform der alle har tilgang. På denne måten kan hele organisasjonen dra i samme retning, noe som også er en forutsetning for å kunne samkjøre målsetningene horisontalt i organisasjonen. 

 

Oppsummering

Det er ingen tvil om at OKR er et effektivt verktøy dersom det blir gjort riktig. Prinsippene OKR bygger på, gjør det til et unikt rammeverk for målstyring. Dagens samfunn endrer seg hele tiden, og endringer skjer bare raskere og raskere. Bedrifter som benytter seg av OKR-målstyring er ikke bare bedre rustet til å tilpasse seg endringer raskere, de har også bedre bedriftskultur, høyere grad av selvstendighet og ansvarsfølelse og økte prestasjoner. I følge INEVO regnes faktisk systemet “som nåtidens beste måte å sette mål og styre en bedrift på”. Hvorfor ikke bare sette i gang?  

Dersom du ønsker å komme i gang med OKR anbefaler jeg deg å lese dette blogginnlegget, som gir en god og enkel beskrivelse på hvordan man kommer i gang. Dersom du skulle trenge hjelp med å komme i gang kan du ta kontakt med INEVO som har ekspertise innen organisasjonsutvikling og endring. De hjelper blant annet bedrifter med å innføre OKR. 

-Lina Kristine

Legg meg gjerne til på LinkedIn

 

Anbefalt 

Why the secret to success is setting the right goals | John Doerr

OKR kort forklart: en metode for gjennomføring

GUIDE: SET GOALS WITH OKRS

 
Kilder

Berger, Kristian. “OKR- målstyring for smidige selskaper”. Hentet fra: https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper 

Inevo. Hentet fra: https://inevo.no/bedrifter-som-benytter-okr/ 

Lund, Karl Philip. 2019. “OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021”. Hentet fra: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/ 

Lund, Karl Philip. 2019. “Slik gikk det da styringssett fra store organisasjoner fikk plass i klasserommet”. Hentet fra: https://inevo.no/blogg/okr-flytt-fokus-fra-karakterer-til-laering/ 

Torbergsen, Turid. “Suksesskriterier for å nå mål”. Hentet fra: https://www.ledernytt.no/suksesskriterier-for-aa-naa-maal.4785617-112537.html

One comment

 1. Pingback: OKR- oppskriften på suksess? | DIG2100 (2103)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.