Bærekraft- en voksende trend
Bærekraft- en voksende trend

Bærekraft- en voksende trend

Bærekraft- en voksende trend

I mitt forrige innlegg skrev jeg om bærekraft som en av fire voksende trender. Forbrukere blir stadig mer og mer opptatt av bærekraft, noe som fører til at fler og fler bedrifter ser det som nødvendig å tenke mer bærekraftig, både for miljøet og for å være konkurransedyktige i fremtiden. Som jeg skrev i mitt forrige innlegg, viser forskning fra Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) at bærekraft er en av fire voksende trender. 

Yngre forbrukere blir bare mer og mer opptatt av å være miljøvennlige og bærekraftige. Unge konsumenter er i følge NHO spesielt opptatt av at de bedriftene de kjøper produkter fra, opptrer på en forsvarlig måte, noe som innebærer å hverken skade miljø, mennesker eller dyr. Det er derfor viktig at store både store og små aktører må ta i et tak. FN har utviklet 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030. Disse er et nyttig “kompass” for næringslivet, og det er nettopp næringslivets bidrag som er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. 

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Disse reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Målene skal fungere som en global retning for både land, næringsliv og sivilsamfunn. FNs bærekraftsmål ble til gjennom en demokratisk prosess der alle FNs 193 land deltok i utformingen av målene. 

Skjermbilde av FNs 17 bærekraftsmål- tatt fra https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

I denne modulen (sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv) skal vi gjennomføre en gruppeeksamen der vi skal ta et dypdykk i en valgfri virksomhet. I den anledning vil dette, samt flere av blogginnleggene fremover handle om plattformtjenesten Tise. Dette innlegget kommer til å handle om hvilke av FNs som er mest relevant for Tise. 

Hvilke bærekraftsmål jobber Tise mot?
 • Bærekraftsmål 12: Bærekraftsmål 12 omhandler ansvarlig forbruk og produksjon. Dette innebærer å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Klesbransjen er etter oljeindustrien den mest forurensende industrien i verden. Klesindustrien står for mellom åtte og ti prosent av verdens karbonutslipp, i tillegg til at det også er behov for enorme mengder vann under produksjonen.

   

  Det er ingen tvil om at vi har et stort forbruk når det kommer til blant annet klær. I følge Fretex er det slik at Nordmenn har så mange som 359 plagg i snitt liggende i skapet, der hvert femte av disse blir sjelden eller aldri brukt. Det er slik at jo mer vi kjøper, desto mer øker produksjonen- og belastningen på miljøet.

  Gjenbruksappen Tise jobber mot at vi skal kjøpe brukt i stedet for å kjøpe nytt, og på denne måten spare miljøet. Tise sitt mål er nemlig å bidra til en mer bærekraftig verden, ved å gjøre grønne alternativer, som gjenbruksshopping morsommere og mer inspirerende. Det er faktisk slik at hver og en av oss kaster rundt åtte kilo klær hvert år. Ved å gjøre det tilgjengelig og enkelt for alle å kjøpe og selge brukt, bidrar Tise til å snu kjøp- og kast trenden til en gjenbrukstrend.

  Videre bidrar de til å nå målet ved å tilby produkter gjennom “Tise Basic” som skal bidra til å gjøre det enkelt å ta grønne valg. Tise Basic tilbyr gode og bærekraftige alternativer til det man ikke får kjøpt brukt, eksempelvis gjenbrukbart bakeark og food huggers som er et alternativ til plastfolie laget av silikon. 

 • Bærekraftsmål 13: I tillegg til å bidra til å snu kjøp- og kast trenden, er Tise flinke til å informere, inspirere og motivere forbrukere til å ta bærekraftige valg. Dette drar oss over i bærekraftsmål 13 som omhandler å stoppe klimaendringene. Delmål 13.3 handler blant annet om “å styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette” (FN). Tise bidrar til kunnskap ved å blant annet vise brukeren hvor mye CO2 en faktisk sparer ved salg eller kjøp av varer gjennom appen.

   

  I tillegg har de lansert serien “Customazing”,  der de viser hvordan man selv kan reparere, endre og oppgradere klærne sine, kun ved hjelp av nål og trå. Veldig mange av oss kjøper nye klær så fort man er blitt lei plagget, eller at de har fått en liten skade. I følge Tise er det også slik at 61% av oss unngår å kjøpe brukte klær som trenger en enkel reparasjon. Gjennom serien “Customazing” viser de enkelt hvordan man kan gjøre reparasjoner, eller freshe opp plaggene selv, slik at man ikke trenger å kjøpe nye. 
For at vi skal klare å nå bærekraftsmålene innen 2030 må flere store aktører endre sin forretningsmodell til å fokusere på bærekraft og grønn vekst.
Oppsummering

Som vi kan se, er bærekraft godt integrert i Tise. De bidrar med å gjøre det mer attraktivt å være bærekraftig samtidig som de gir brukerne økt kunnskap om hvordan tekstilproduksjon belaster miljøet. Potensielt kan dette bidra til å endre forbrukervanene våre, og dermed bidra til å snu kjøp- og kast trenden til en gjenbrukstrend som er bra for miljøet. Til tross for Tise sitt bidrag i å gjøre gjenbruk attraktivt, viser en undersøkelse fra SIFO at 86% av alle klær som kjøpes i Norge fortsatt er nye, noe som viser at vi er avhengig av at flere større aktører må satse bærekraftig for å kunne gjøre noen merkbare endringer for å nå bærekraftsmålene innen 2030. 

Lina Kristine

Legg meg gjerne til å LinkedIn

Kilder

FN.no (bærekraftsmålene) 

Tise Basics 

Tise.com

Magma.no 

Nhomd.no

Fretex.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *