Fra grønnvasking til grønn vekst
Fra grønnvasking til grønn vekst

Fra grønnvasking til grønn vekst

Fra grønnvasking til grønn vekst

Da er vi i gang med andre del av kurset, sosial kommunikasjon. Til nå har Cecilie Staude gitt oss en introduksjon til markedsføring i et bærekrafsperspektiv. Dette er et utrolig relevant tema i en tid der miljø og bærekraft stadig blir viktigere for norske forbrukere. Som et resultat av dette har bærekraft de siste årene stadig stått høyere på agendaen både i bedrifter og politisk. 

Bærekraft er en av fire fremvoksende trender som ifølge forskning fra Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) vil få økt betydning i årene som kommer. I følge Magma er de tre andre fremvoksende trendene delingsøkonomi, tjenestefisering og åpne innovasjonsmodeller. Alle disse fire fremvoksende trendene vil kreve nye forretningsmodeller, men i dette blogginnlegget vil jeg hovedsakelig ta for meg bærekraft, og hvordan dette krever grunnleggende endring i selskapers tradisjonelle forretningsmodeller. 

Grå og grønn vekst

Vi står midt i en klimakrise, som blant annet innebærer at de globale klimautslippene minst må halveres innen 2050. Cecilie introduserte oss for begrepene grå og grønn vekst, som beskriver to forskjellige vekstmodeller. Grå vekst var typisk på 1900 tallet, og innebærer en økonomisk vekst som følge av økte klima- og miljøbelastninger. I følge Per Espen Stoknes er det underliggende problemet med denne vekstmodellen, at evig vekst på en begrenset klode vil være umulig. For at vi skal klare å redde miljøet er derfor virksomheter nødt til å fokusere på grønn vekst, som innebærer å skape verdi med mindre samlet miljøbelastning.

Grønnvasking

Forbrukere blir mer og mer opptatt av miljø og bærekraft, og i følge Brings e-handelsrapport “slik velger kundene deg” etterspør nesten halvparten av norske forbrukere informasjon om hvordan nettbutikker jobber med miljø og bærekraft. Som et resultat av blant annet forbrukernes økte fokus på bærekraft, har en del bedrifter begynt å se på bærekraft som et middel for å sikre langsiktig lønnsomhet. Dette har ført til at bærekraft stadig blir en større del av bedrifters strategiske arbeid, der fler og fler blant annet bruker miljø og bærekraft som salgsargumenter. Det skumle med dette er såkalt grønnvasking der bedrifter promoterer seg selv eller sine varer som bærekraftige eller grønne, uten å ha noe grunnlag for å hevde dette. Bedrifter som driver med grønnvasking fremhever gjerne et par grønne alternativer, mens de ellers fortsetter virksomheten som vanlig. Det kan være mange årsaker til dette, men ifølge dagensperspektiv skyldes mange tilfeller, trolig at ledere som ønsker å bli bærekraftige ikke vet hvordan de skal få det inn i kjernevirksomheten til bedriften. Klimapsykolog Per Espen Stoknes hevder derfor at det blir lettere for bedrifter å grønnvaske seg, enn å faktisk bli grønn. For bedriftsledere som ønsker å gå fra grønnvasking til grønn vekst, kan de følge seks steg, som Stoknes har kalt for “grønn vekst trappen”. 

Hvordan gå fra grønnvasking til grønn vekst, steg for steg

Per Espen Stoknes har laget en “trapp” med seks steg som bedrifter kan følge steg for steg for å bli grønnere- samtidig som de tjener penger på det og sparer ressurser. Trappen blir også omtalt som “trappen for grønn vekst” og den kan brukes som et verktøy for å gjøre systematiske endringer i virksomheten. 

Vi skal nå se på hvordan bærekraft kan innføres steg for steg

  • Trinn 1- Utvendig: Første steg kan være så enkelt som å melde bedriften inn i en bransjeorganisasjon om bærekraft. 

  • Trinn 2- Husrengjøring: Andre steg handler om å rydde innad i egne skap. Dette kan gjøres ved å redusere utslipp og avfall fra egne bygg og anlegg. Målet er å få grønne bygg, samt minimere avfall fra bedriften.

  • Trinn 3- Leverandørkrav: Etter å ha gjort ryddearbeid innad i egne skap, må man sette krav til leverandører og samarbeidspartnere. Dette innebærer å samarbeide og stille bærekraftige krav til de andre selskapene i leverandørkjeden. 

  • Trinn 4- Driftsomlegging: Når man har kommet til dette trinnet, må man finne ut hvordan man kan levere mest mulig verdi, med bruk av minst mulig ressurser. Det kan innebære å endre på produksjonsprosesser og/eller teknologier for å produsere og levere produkter og tjenester til kunder, mest mulig bærekraftig.  

  • Trinn 5- Forny produktporteføljen: Produktporteføljen handler om hva du leverer. Dette trinnet går dermed ut på å fase ut de mest ressurskrevende og miljøbelastende produktene og erstatte dem med nye, renere produkter som er bedre i et såkalt livssyklusanalyse perspektiv.
  • Trinn 6- Skap ny forretningsmodell: Det siste steget innebærer å gjøre hele forretningsmodellen til en driver for grønn vekst i samfunnet. Dette innebærer å legge om hele virksomheten, med bærekraft som hoveddrivkraft. 

Disse trinnene er funnet her 

Grønn strategi-trappen: et verktøy for å gjøre systematiske endringer i virksomheten. Foto: Per Espen Stoknes/BI
Bærekraft som middel for langsiktig lønnsomhet

I videoen som er lagt ved under, forteller Per Espen Stoknes at det er forsket mye på hvorvidt bærekraftige selskaper er mer lønnsomme enn andre selskaper og i en metareview som så på mange av disse studiene, fant man over 2000 studier som forsøkte å finne svaret på dette. Resultatene viste at 63% av studiene har positive resultater, 90% var ikke negative og 10% viser at det ikke er lønnsomt å være bærekraftig. Det som dukket opp som årsaker til disse resultatene, er faktorer som bedre risikohåndtering, bedre produktivitet, hvordan man håndterer ansatte, og tilslutt kanskje det viktigste, at man kan ha en noe høyere salgsrate, fordi merkevaren blir styrket når den er bærekraftig. 

Det ser dermed ut til at flertallet av studiene viser at bærekraftige selskaper er mer lønnsomme enn ikke bærekraftige selskaper, så hvorfor ikke bare ta fatt på endringsprosessene med en gang?

-Lina Kristine

Legg meg gjerne til på LinkedIn

 
 
Aktuelle lenker

Anbefaler å ta en titt på denne videoen om du ønsker å finne ut mer om hva organisasjoner kan gjøre for å realisere muligheter for grønn vekst. 

 
Kilder

Saebi, Tina. 2016. «Fremtiden for forretningsmodellinnovasjon i Norge». Hentet fra: https://www.magma.no/fremtiden-for-forretningsmodellinnovasjon-i-norge 

Stoknes, Per Espen. 2017. «Finnes genuin grønn vekst?». Hentet fra: https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/03/finnes-genuin-gronn-vekst/ 

Renas AS. 2020. «Mot villedende grønnvasking». Hentet fra: https://renas.no/news/mot-villedende-gronnvasking/ 

Brugrand, Camilla Skjær. 2020. «Seks steg for bedriftsledere som vil gå fra grønnvasking til grønn vekst». Hentet fra: https://www.dagensperspektiv.no/samfunnsstyring/2020/seks-steg-for-bedriftsledere-som-vil-ga-fra-gronnvasking-til-gronn-vekst 

Stoknes, Per Espen. 2020. «Å lede fra koronakrise til grønn vekst». Hentet fra: https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/06/a-lede-fra-koronakrise-til-gronn-vekst/ 

Ehandel. 2019. «Miljø og bærekraft blir stadig viktigere for norske forbrukere». Hentet fra: https://no.ehandel.com/artikler/annonse-miljo-og-baerekraft-blir-stadig-viktigere-for-norske-forbrukere/467208 

Handelshøyskolen BI. 2020. «Lederens verktøykasse: fra grønnvasking til grønn vekst». Hentet fra: https://www.youtube.com/watch?v=xqt3GxMccmE&fbclid=IwAR2-IzxC24FnBeQaeZOBMy5Fdy18wTSqq86YMrxrLfgNzYBi7NviaY5PZZs

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *