Blokkjeder- den største innovasjonen siden internett?
Blokkjeder- den største innovasjonen siden internett?

Blokkjeder- den største innovasjonen siden internett?

Blokkjeder- den største innovasjonen siden internett?

Blokkjeder og kryptovalutaer er i stor utvikling og vil om ikke lenge med stor sannsynlighet kunne løse viktige utfordringer vi står overfor i samfunnet. De kommende årene forventes det at blokkjeder vil påvirke både næringsliv og offentlig sektor enormt. Denne teknologien kan være i stand til å revolusjonere hvordan blant annet pengetransaksjoner, personlig identifisering, lisenser og lån blir distribuert og anvendt. Blokkjeder er dermed en teknologi med potensialet til å revolusjonere den verden vi i dag kjenner. Men hva er egentlig blokkjeder?

Hva er blokkjeder?

Som navnet “blokkjede” tilsier er det snakk om en kjede av blokker. Hver blokk består av informasjon, og hver blokk i denne kjeden er basert på forrige blokk. Helt enkelt kan man forklare en blokkjede som en metode for å lagre, behandle og spore data. Litt mer avansert kan blokkjeder beskrives som “en desentralisert og distribuert digital «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner” (Snl.no).

Tradisjonelt lagres informasjon ett sted, og må sendes til og fra involverte aktører. I blokkjeder derimot, blir informasjonen kryptert, delt opp i bestanddeler og spredd på mange ulike enheter (digitalnorway.com). Alle i kjeden har tilgang til informasjonen, og i tillegg får samtlige beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer blir lagt til. Når nye transaksjoner gjennomføres må den nye informasjonen godkjennes av nettverket, for å forsikre at transaksjonen er ekte (deloitte). Dersom den nye informasjonen godkjennes, vil den legges til i blokkjeden som en ny blokk med validerte transaksjoner. 

Hver blokkjede inneholder noe som kalles «hash«. Dette er koder som er unike for hver enkelt blokkjede. Første del av hashen inneholder deler av hashen til den forrige blokken. Dette gjør at det er nærmest umulig å endre på informasjon som allerede er lagret i blokkjeden. Endres informasjonen endres også hash-koden, noe som betyr at man også må endre dataene som er lagret i etterkant. Dette gir blokkjeder en styrke ved at de åpner for at datakraft kan erstatte tilliten og sikkerheten ved transaksjoner og informasjonsoverføringer. Tradisjonelt er denne sikkerheten ivaretatt av en tredjepart. 

Dette bildet som er laget av Tom Byermoen, illustrer blokkjeder og dens komponenter på en god og forståelig måte.

Teknologirådet skriver at en blokkjede er en god løsning dersom man ønsker sikker håndtering av data og transaksjoner. Videre trekker de også frem noen egenskaper ved blokkjeder.

 • Permanent og sikker: Hver ny blokk lagres sammen med et regnestykke med informasjon fra den forrige blokken. Hvis noen prøver å endre innholdet, vil det oppdages av de neste blokkene fordi regnestykket da ikke går opp. 
 • Gjennomsiktig: Transaksjonene som skjer i blokkjeder er synlige for alle. Selve innholdet er imidlertid kryptert.
 • Desentralisert: En fullstendig kopi av en hel blokkjede befinner seg på flere maskiner. Det betyr at det er mange som beskytter dataene.

Kilde: Teknologirådet.no 

Dersom du fortsatt er litt usikker hvordan blokkjeder egentlig fungerer, anbefaler jeg å ta en titt på denne videoen. 

 
Kryptovaluta

Et bruksområde for blokkjeder er kryptovaluta som er et digitalt betalingsmiddel.  Medium.no forklarer kryptovaluta som digitale valuta som bruker en blokkjede for å holde orden på transaksjoner. Det spesielle med kryptovaluta er at man helt anonymt kan betale digitalt, samtidig som man kan være sikker på at informasjonen ikke blir delt med en tredje part. Funksjonen til disse elektroniske pengene skal i utgangspunktet være det samme som vanlige penger, bortsett fra at de ikke kan spores.

En kryptovaluta mange kjenner til er Bitcoin som ble lansert i 2009. Da dette ble lansert var verden midt i en finanskrise, noe som resulterte i brutt tillit til det etablerte finanssystemet. Bitcoin ble presentert som et alternativt betalingssystem uten mellomledd, og ble på dette tidspunktet starten på noe stort. Det er viktig å trekke frem at Bitcoin ikke er en blokkjede i seg selv, men en anvendelse av blokkjede. 

Hvordan kan blokkjeder brukes i Norge?

Med dagens tradisjonelle system oppleves tillit, eller mangel på tillit som en kostnad. I følge Massachusetts Institute of Technology (MIT) kan dette hindre både innovasjoner og verdiskaping. Eksempelvis nekter banker utallige mennesker å ha en bankkonto fordi banken ikke stoler på dem. Ved å ta i bruk blokkjedeteknologi vil det være mer eller mindre umulig å lure systemet, i tillegg til at man ikke trenger noen som kontrollerer gyldigheten.  

Som jeg innledet innlegget med kan blokkjeder løse viktige utfordringer i samfunnet. Blokkjeder kan skape et friere og bedre samfunnsystem som sørger for sikker overføring av digitale eiendeler, eksempelvis helsejournaler. Innenfor helsesektoren er man svært opptatt av at personlig informasjon ikke skal bli lekket til det offentlige. I en tidligere forelesning trakk Arne Krokan frem et eksempel fra et legebesøk der han oppdaget at alt av dokumenter fortsatt var i papirform. Dette er svært lite effektivt, men for å digitalisere helsevesenet må en være sikker på at sikkerhet og personvern blir ivaretatt. Potensielt kan blokkjeder være løsningen på dette.

-Lina Kristine

Legg meg gjerne til på LinkedIn

 
Aktuelle lenker

Dersom du ønsker et bedre innblikk i hvorfor blokkjeder er viktige anbefaler jeg å ta en titt på denne videoen

 
Kilder

https://digitalnorway.com/kan-bli-like-nyttig-som-internett-nytt-gratiskurs-laerer-deg-det-du-trenger-a-vite-om-blokkjeder/ 

https://snl.no/blokkjede 

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/audit/articles/blokkjede-revisjon-revolusjon.html

https://www.investopedia.com/terms/h/hash.asp

https://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/105/2019/01/Saken-forklart_Blokkjede_korr.pdf

https://medium.com/hallingdata/hva-er-en-blokkjede-4ef80230f694

https://www.magma.no/bitcoin-og-blokkjede-en-introduksjon

https://www.technologyreview.com/2018/04/09/3066/in-blockchain-we-trust/

One comment

 1. Fredrikke Linnea Eriksson

  Heisann Lina Kristine 🙂

  Flott innlegg!!
  Du svarer veldig godt på oppgaven og legger fram teknologien på en fin måte.
  Jeg savner litt egne refleksjoner gjennom hele innlegget, så prøv gjerne å gjør innlegget litt «personlig» og gjør det litt til ditt eget. Det gjør det hvertfall veldig spennende for meg som leser og få høre om dine synspunkter og refleksjoner rundt slike temaer.

  Ellers ser innlegget veldig bra ut, og det er fint at du legger ved bilder, video og modeller for å bryte opp teksten og illustrere for leserne dine hvordan teknologien fungerer.

  Bra jobbet, stå på 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *