Innen 2030 vil halvparten av alle dagens jobber være overtatt av kunstig intelligens -Lars Rinnan
Innen 2030 vil halvparten av alle dagens jobber være overtatt av kunstig intelligens -Lars Rinnan

Innen 2030 vil halvparten av alle dagens jobber være overtatt av kunstig intelligens -Lars Rinnan

“Innen 2030 vil halvparten av alle dagens jobber være overtatt av kunstig intelligens og roboter” 

Dette er et sitat av Lars Rinnan fra et intervju på talerlisten.no. Et mye omtalt tema er hva slags sosiale konsekvenser som vil dukke opp som følge av ny teknologi som kunstig intelligens og roboter. Det er trolig at det samfunnet vi kjenner til i dag vil forandres, men om det er noe å frykte er det splittede meninger om.

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er et veldig aktuelt tema, som de siste årene har vært mye omdiskutert i media. Likevel finnes det foreløpig ikke en allment akseptert definisjon på hva det er, noe som kan skyldes at hva som regnes for KI hele tiden er i forandring. For å gi dere en best mulig forståelse for hva KI innebærer ønsker jeg å bruke forklaringen til Deloitte. Deres definisjon er som følger: “Kunstig intelligens (AI) er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens”. Kunstig intelligens kjennetegnes gjerne ofte også av egenskaper som autonomi og adaptivitet. Disse viser til evnen til å gjennomføre oppgaver i utfordrende omgivelser uten særlig hjelp fra mennesker, og evnen til å lære av erfaringer. 

Kunstig intelligens i det private

Allerede i dag påvirker KI oss mye mer enn mange tror. Bruk av kunstig intelligens til å gi filmanbefalinger og musikkanbefalinger i ulike strømmetjenester er allerede kjent for mange. Det kanskje ikke like mange er klar over, er at også innholdet på digitale aviser samt våres personlige plattformer som facebook, instagram, snapchat og twitter også har innhold som i stor grad er skreddersydd hver og en av oss. For mange vil det å slippe å få opp innhold som ikke er av interesse kun øke kundeopplevelsen til det bedre. Men, på den andre siden ser en at ukritisk innsamling av persondata og bruk av kunstig intelligens kan forverre en rekke samfunnsproblemer som for eksempel falske nyheter, polarisering, overvåking, ekkokamre, maktkonsentrasjon og diskriminering. 

Kunstig intelligens i arbeidslivet

Kunstig intelligens får hele tiden større og større innvirkning på arbeidslivet og samfunnet som helhet. Som jeg har skrevet om i tidligere innlegg er KI og roboter allerede tatt i bruk i helsetjenester og til medisinsk diagnostikk. Fler og fler bedrifter benytter chatboter som en del av sin kundeservice. Dette er roboter som kan ta seg av de daglige kundehenvendelsene hos en bedrift. Dette i seg selv, er et eksempel på KI som tar over arbeidsoppgaver som tidligere er blitt utført av mennesker. Det er klart at slik ny teknologi har mye positivt ved seg. En chatbot for eksempel, trenger hverken pause eller overtidsbetaling slik som mennesker, noe som er svært kostnadseffektivt for bedrifter. Ved å benytte seg av kunstig intelligens har man muligheten til utvikle roboter som både kan jobbe sammen med mennesker og/eller utføre de samme oppgavene alene. Vil dette kunne føre til noen negative konsekvenser?

Arbeidsplasser som forsvinner

Med stadig flere autonome tjenester, vil det være naturlig at en rekke arbeidsoppgaver vil forsvinne, eller endres. Innenfor de aller fleste sektorer vil kunstig intelligens komme til å ta over jobber som tidligere er blitt utført av mennesker. Jobber som allerede er i ferd med å forsvinne er blant annet lagerjobber og kundeservice. Dette er enkle jobber som i stor grad er basert på regler. Andre yrker der data blir prosessert av mennesker, kan ved bruk av kunstig intelligens gjøres raskere og mer nøyaktig. I det det blir vanlig med selvkjørende biler, vil enda fler arbeidsplasser forsvinne. Taxisjåfører, bussjåfører og lastebilsjåfører er bare noen få eksempler på arbeidsoppgaver det i fremtiden ikke vil være behov for. Transportnæringen er en stor del av hverdagen vår, derfor vil en fremtid med selvkjørende biler mest sannsynlig forandre livene våres betraktelig. 

Lars Rinnan forteller i et intervju publisert i “tips og råd” at Kunstig intelligens vil forandre det arbeidslivet og privatlivet vi i dag kjenner til fullstendig. I en konferanse arrangert av SINTEF fortalte også Marianne Barland at vi i fremtiden må være forberedt på at rundt ⅓ av jobbene som finnes i dag, høyst sannsynlig vil gjennomgå en radikal endring. Dette krever at vi som arbeidstakere også må være villige til å endre oss i takt med arbeidslivet.  

Med en utvikling fra dagens smale kunstige intelligens som kun klarer å gjøre én ting bra, eks kjøre bil, til en mer generell kunstig intelligens som klarer å gjøre de fleste ting like bra eller bedre enn mennesker vil vi ifølge Rinnan kunne se at fler og fler jobber blir overtatt av løsninger med KI. Med dette som grunnlag påstår Rinnan at med utviklingen som er i dag vil halvparten av dagens jobber være overtatt av kunstig intelligens og roboter i 2030.  

Ny teknologi- nye arbeidsplasser

I likhet med at mange er redd for at KI og roboter skal ta over store deler av arbeidsplassene våres, mener andre at nye jobber, nye bedrifter og nye bransjer vil oppstå i takt med ny teknologi. World Economic Forum er blant de som tror at roboter og KI vil skape nye arbeidsplasser. I 2018 mente de at i løpet av de neste fem årene vil det bli rundt 60 millioner nye arbeidsplasser rundt om i verden. Opp gjennom historien har jobber både kommet og forsvunnet i forbindelse med ny teknologi og de industrielle revolusjonene. Ønsket om å effektivisere arbeidsprosesser har stått sterkt opp gjennom historien, noe som har resultert i at vi hele tiden må utvikle, tilpasse og læres oss nye ting. 

Hvordan livene våres vil se ut i fremtiden er vanskelig å forutse. Kunstig intelligens er allerede  i ferd med å forandre den verdenen vi kjenner til i dag og hva som blir konsekvensene er vanskelig å forutse. Historisk sett vil mange arbeidsplasser enten endres på eller bli borte, samtidig som det vil komme nye. Dersom kunstig intelligens blir brukt på riktig måte, tror jeg det kan skape en positiv revolusjon. Det vil blant annet kunne forenkle arbeidsoppgaver samt andre hverdagslige gjøremål. Allerede kan vi se at kunstig intelligens bidrar til å sette riktige diagnoser innen helsesektoren, og brukeropplevelsen på sosiale medier og andre strømmetjenester blir høyere og høyere med et mer personlig tilpasset innlegg. Roboter og maskiner blir ikke syke og de trenger hverken hvile eller overtidsbetalt, noe som vil gjøre bedrifter både mer lønnsomme og effektive i fremtiden. 

-Lina Kristine

Legg meg gjerne til på LinkedIn

 
 
Kilder

Sintef.no

Kampanje.com

Deloitte.com

Talerlisten.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *