Tips til en bedre studieteknikk
Tips til en bedre studieteknikk

Tips til en bedre studieteknikk

Etter å ha sett frem til dette kurset i lengre tid, er nå første forelesning unnagjort. Faget er delt opp i fire bolker, digital økonomi og forretningsmodeller, sosial kommunikasjon, E-varehandel og digital markedsføring. Bolken vi er inne i nå er digital økonomi og forretningsmodeller. Dette emnet vil ta for seg blant annet økonomi, teknologi, samfunn og mennesker. 

Etter å ha sett første forelesning sitter jeg igjen med mye ny og interessant kunnskap. Arne Krokan snakket om plattformer, delingsøkonomi og viktigheten av tillit. I tillegg hadde vi Marianne Hagelia som snakket om digital studieteknikk. noe som skapte interesse og nysgjerrighet hos meg. 

Vi er inne i en tid der dagene er preget av hjemmeundervisning og hjemmekontor. Som jeg snakket om i forrige innlegg har jeg erfart at å sitte alene hjemme med skole, krever mer av en selv. Det krever at man har en god rutine med gode studieteknikker for å få mest mulig ut av forelesninger og egenlæring. Det finnes utallige måter å lære seg pensum på, og hva som funker for meg, funker kanskje ikke for deg. Metoder som gikk igjen blant studentene i dette emnet var blant annet å skrive notater i timen, lage quiz, skrive sammendrag, tankekart og gruppearbeid. Nedenfor kan dere se flere arbeidsmåter som ble nevnt under forelesningen for å lære seg pensum.

Hvor effektive de forskjellige studieteknikkene er vil variere fra person til person. Det viktige er å finne ut hvordan vi kan effektivisere den studieteknikken som fungere best for oss mest mulig.

«Bare ti prosent får med seg stoffet under forelesninger»

Det som fanget oppmerksomheten min var når Marianne dro frem en artikkel der overskriften var som følger, “bare 10 prosent får med seg stoffet under forelesninger”. Videre kommer det frem av ny forskning at klassisk monolog fungerer dårlig. Personlig kjenner jeg meg godt igjen i dette, og får betydelig bedre utbytte når det benyttes ulike undervisningsmetoder. Noen metoder som har fungert for meg er oppgaver og gruppediskusjoner underveis i forelesningen og oppsummering og quiz på slutten. I artikkelen (som også ligger nederst i innlegget) sier lege Jan Helge Halleraker at “bare gjennom å arbeide aktivt med stoffet over tid kan hjernen sørge for at stoffet fester seg”. Dette viser at det er viktig å ha en god studieteknikk. Marianne Hagelia kom med mange gode råd og tips for å få en bedre studieteknikk. Disse ønsker jeg å dele med dere. 

Notatteknikk

Marianne snakket om en notatteknikk som gikk ut på å samskrive med andre. Det vil si at man er flere som skriver i et og samme dokument samtidig. Dette kan blant annet gjøres i google docs, ved å dele dokumentet med hverandre. Mange kjenner gjerne til denne metoden fra gruppeeksamener eller gruppeoppgaver innad i kollokviegrupper. Det å bruke metoden til å notere sammen, under og etter forelesning var derimot nytt for meg. I disse tider er samarbeid ekstra viktig, både for motivasjon og læring. Ved å bruke denne metoden kan man enkelt hjelpe, støtte og motivere hverandre gjennom hele semesteret. Ved å benytte seg av samskriving vil man kunne se hva andre synes er viktig, samtidig som man får tettet de hullene der man selv kanskje har falt litt ut av forelesningen. På denne måten vil man sitte igjen med et mer helhetlig notat. 

Tips til å aktivt arbeide med pensum gjennom semesteret 

For å aktivt arbeide med stoffet gjennom hele semesteret nevner Marianne metoder som flash cards, samarbeid, diskusjoner, lage tankekart og skrive egne notater og sammendrag. Diskusjoner og samarbeid åpner ofte for andre perspektiver som igjen skaper større forståelse. Flash cards er en fin metode for å repetere og sjekke at man har forstått pensum. Selv har jeg erfart at å lese en tekst flere ganger, har lurt meg til å tro at jeg husker det som står der. Marianne forklarte at man etter å ha lest en tekst flere ganger gjerne gjenkjenner teksten, og derfor tror at man husker mer enn det man egentlig gjør. Flash cards er derfor en fin metode for å virkelig få testet hva man husker. 

Et annet tips er å skaffe seg en oversikt over pensum. Dette kan gjøres ved å lese læringsutbyttet for studiet ditt, og/eller bla i pensumbøkene. For å øke motivasjonen kan det være effektivt å relatere pensum til egne interesser. 

I et hav av ulike studieteknikker der den ene metoden skal være bedre enn den andre, tenker jeg det er viktig å gjøre seg bevisst på sin egen studieteknikk og hvordan man er mest effektiv. Det kan være lurt å gjøre litt research på hvilke studieteknikker som er anbefalt av forskere og hvilke som har vist seg å gi best resultater. Alle lærer på forskjellige måter og i ulikt tempo, så å finne en studieteknikk som fungerer best for seg er ekstremt viktig. 

-Lina Kristine 

 

 

Kilder

Bare 10 prosent får med seg stoffet under forelesninger
https://www.aftenposten.no/norge/i/AdVa5/bare-10-prosent-faar-med-seg-stoffet-under-forelesninger

 

 

Nedenfor finner dere flere aktuelle lenker

Arne Krokan´s blogg
https://www.krokan.com/arne/

Studieteknikkene som faktisk fungerer
https://studenttorget.no/index.php?show=41&expand=41,3795&artikkelid=14031

Smarte studieteknikker -Lær raskere, bedre og husk mer med god studieteknikk
https://www.smartestudieteknikker.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *