Å være student under koronapandemien
Å være student under koronapandemien

Å være student under koronapandemien

Året 2020 var året da hverdagen til de aller fleste ble snudd på hodet. Landet stengte ned, og hjemmekontor og videoundervisning ble den nye hverdagen for mange. Det å være student under koronapandemien kan ikke sammenlignes med å være student under normale omstendigheter. Skoleundervisningen er byttet ut med videoundervisning hjemme i stua, skoleeksamener er byttet ut med hjemmeeksamen og fysisk samarbeid og teamwork har blitt flyttet fra skolen til zoom og facetime hjemmefra. 

For meg har den nye studiehverdagen med videoundervisning gitt meg mer fleksibilitet i hverdagen. Det digitale har fungert godt, og de tre timene jeg slipper med pendling hver dag, har gitt meg mer tid til skole, jobb og trening. Ved å ha mulighet til å se forelesninger når man selv har tid og mulighet, er det også blitt lettere å kombinere jobb og skole. 

Det er blitt en helt ny fleksibilitet i hverdagen, der dagene, fra morgen til kveld må planlegges selv. Med dette har jeg erfart at det også er noen utfordringer. Skole og fritid har lett for å skli over i hverandre, noe som har lært meg at å ha en rutine og plan for dagen er viktig. For å gjøre studiehverdagen mest mulig normal har det vært viktig å se forelesninger til oppsatt tid, avtale og gjennomføre zoom møter med kohorten og ha faste rutiner for måltider, fritid og søvn. 

Jeg er en sosial person, som er glad i å være med venner både på fritiden og på skolen. Det sosiale har derfor vært den største utfordringen ved å være student under koronapandemien. Til tross for at vi har funnet løsninger som zoom, er det likevel vært noe som har manglet i hverdagen dette året. De uformelle samtalene mellom forelesninger og på biblioteket, og ikke minst de faglige diskusjoner rundt pensum er det blitt mye mindre av. Det har derfor vært viktig å prøve å opprettholde dette over digitale løsninger og små kohorter. 

Det har helt klart vært et annerledes studieår, som har krevd en del omstilling. Likevel har dette resultert i en del positivt. Jeg har blitt mer strukturert, selvstendig, lært å samarbeide med kjente og ukjente over digitale plattformer og blitt mer kreativ i forhold til å løse studiene mine. Jeg har også lært hvor viktig det er å finne nye løsninger, når noe ikke går som planlagt. 

Jeg ser frem til en hverdag der vi alle kan samles som normalt igjen, der vi kan klemme og der hverdagen ikke er preget av usikkerhet.

-Lina Kristine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *